Psychoterapie

a práce s traumatem

 • Možnost sdílet své příběhy v bezpečném prostředí.
 • Získání nových pohledů, práce s myšlenkami, atd.
 • Práce s různými metodami (např. EMDR, KBT, ACT, mindfulness)
 • Obvykle setkání 1x týdně po 50ti minutách
 • Většinou osobně, po domluvě  také telefonicky/online 

Krizová intervence

 • Pro klienty, kteří jsou v náročné životní situaci
 • Objevování nových zdrojů a způsobů řešení
 • Poradenství a terapie zármutku pro pozůstalé (děti i rodiče), doprovázení při umírání blízké osoby i po ztrátě
 • Jednorázově/ dle potřeby a dohody na 60minut.

Arteterapie a biblioterapie

 • Kreativní metody terapie pro všechny věkové skupiny
 • V arteterapii se kreslí, maluje, tvoří v prostoru, není potřeba "umět kreslit"
 • V bibiliterapii se pracuje s inspirativními knihami, tvoří se příběhdy, čte se a vypráví
 • Biblioterapie/arteterapie (nebo kombinace) samostatně na 60-90 minut nebo jako součást psychoterapie, krizové intervence, dětské terapie

Dětská terapie, poradenství

 • Poradenství rodičům/ pěstounům/aj. ohledně systému škol, instutucí, systém péče o děti, výchova, atd.
 • Výchovné a vzdělávací obtíže u dětí a dospívajících
 • Herní terapie, KBT, EMDR, mindfulness a další 
 • Problematika náhradní rodinné péče, pracuji s  programem My backpack pro zpracování příběhu přesunu dítěte do nové rodiny či instituce
 • Práci s dítětem vždy předchází setkání s rodiči/pěstouny